“ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ” – από την Παιδική Θεατρική Σκηνή Θάσου

Εκδηλώσεις

Λίγα λόγια για το Έργο
Τα ζώα συνεδριάζουν για τη δημοκρατική επιλογή του πιο κατάλληλου να κυβερνήσει. Το
αποτέλεσμα όμως θα κριθεί από τα ταξίματα και τα ρουσφέτια. Έτσι ο ισχυρός Λύκος βάζει τα
πράγματα στην θέση τους…. Όλοι δουλεύουν εκτός από αυτόν και τον αυλικό του. Όμως η
απληστία και η πλεονεξία του, οδηγούν τα ζώα σε εξέγερση…

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ